Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu / Sprzedawcą jest: TRANS ORKAN Sp. z o.o., ul. Orkana 51, 34-730 Mszana Dolna, NIP: 737-22-02-790, adres email: info@luxoil.pl

3. Kupującym / Klientem jest podmiot podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający towary za pośrednictwem sklepu internetowego.

4. Rejestracja w sklepie przez Kupującego jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Tym samym Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji niezbędnych do realizacji zamówienia na podany przez niego adres e-mail.

5. Staramy się, aby podane informacje o każdym towarze były prawdziwe oraz kompletne. Nie możemy jednak niestety zagwarantować, że podane informacje wolne są od błędów. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z działem odpowiadającym za obsługę sklepu drogą elektroniczną na adres: info@luxoil.pl.

6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

9. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia zamówionego towaru Kupujący jest niezwłocznie informowany o takim fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W takim przypadku Kupujący może anulować bądź zmienić swoje zamówienie bądź jego część.

6. Zamówienia z nieprawidłowo wypełnionymi formularzami nie będą realizowane i odrzucane przez pracownika Sklepu internetowego.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Kupującego lub wskutek zaistnienia podejrzanych okoliczności związanych z przeprowadzaną transakcją, sprzeczności działań Kupującego z przepisami prawa lub w przypadku nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

8. Koszt przesyłki ponosi Kupujący, chyba że konkretna oferta lub promocja określa inne warunki dostawy towaru.

9. Zastrzegamy, iż z powodu chwilowego braku towaru w magazynie lub innych przyczyn od nas niezależnych możemy zamówienie zrealizować częściowo. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym Kupującego.

 

§3

PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta w którym przesłana zostanie faktura Pro-Forma z numerem konta,

c) karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

d) ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe.

e) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu lub Sprzedawcę.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy oraz przy podliczeniu koszyka przed ostateczną akceptacją zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

WYSYŁKA TOWARU

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy pocztowej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. W przypadku płatności online, realizacja zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji online.

§5

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. W przypadku reklamacji należy:

a) zgłosić roszczenie reklamacyjne, w którym należy opisać uszkodzenie oraz wpisać numer zamówienia, zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać na adres:

Punkt wysyłkowy: Trans Orkan Sp. z o.o., ul. Źródlana 22, 33-340 Stary Sącz lub na adres poczty elektronicznej: info@luxoil.pl.

b) wysłać towar na adres:

Trans Orkan Sp. z o.o.
Biuro Handlowe Stary Sącz

ul. Źródlana 22
33-340 Stary Sącz
woj. Małopolskie
Polska

2. Sprzedawca przesyła reklamowany towar do producenta, a po rozpatrzeniu reklamacji odsyła do Kupującego na swój koszt.

3. Dniem wniesienia reklamacji jest dzień, w którym do Sprzedawcy dotarła paczka z zareklamowanym towarem.

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, chyba że rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe w ciągu 14 dni. W takim przypadku Sprzedawca poinformuję Kupującego przed upływem 14 dni, iż rozpatrzenie reklamacji potrwa dłużej, określając jednocześnie prawdopodobny termin rozpatrzenia reklamacji.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Kupującego, powstałe koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Kupujący.

§6

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ZWROT TOWARU

1. W przypadkach, gdy Kupującym jest konsument przysługuje jemu prawo odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie czternastu dni od dnia wydania towaru bez podania przyczyny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. - Dz. U. z 2012 r., poz. 1225)dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy przez Kupującego. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego i pisemnego oświadczenia. Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie - nie później jednak niż 14 dni - po otrzymaniu z powrotem towarów - zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Niezależnie od wybranego sposobu zwrotu płatności Kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem płatności. Kupujący ma obowiązek zwrócić niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy - towar Sprzedawcy. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu wraz z oryginałem pisma informującego, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączenie kserokopii dokumentu zakupu (faktury lub paragonu) oraz podanie dokładnych danych Kupującego wraz z numerem rachunku bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT". Zwroty towarów przyjmowane są wyłącznie na adres Sprzedawcy.

3. Sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

§7

OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl